Algemene voorwaarden/Privacy verklaring

MIEQ koopt niet groot in, hierdoor blijven producten exclusief en actueel. Bestel tijdig om telleurstelling te voorkomen. Producten zijn origineel en vaak uniek, hierdoor is het mogelijk dat van een product maar 1 stuk te bestellen is.

Omdat MIEQ ook fairs en evenementen bezoekt kan het zijn dat de voorraad niet up to date is. Hierbij kan maximaal een dag verschil zijn. Evenementen/Fairs staat altijd aangegeven zodat de klant hiermee rekening kan houden.


Vragen/contact:
Altijd via ons contacformulier (kopje Klantenservice), wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.


Verzendkosten:
Bestellingen binnen Nederland worden gratis verzonden. 

MIEQ verzend via POST.NL, MIEQ streeft naar een verzending binnen 1 werkdag.

Verzenden buiten Nederland kan na persoonlijk contact via het contactformulier (kopje Klantenservice).

 

Retouren:

Artikelen kunnen binnen 14 dagen na aankoop worden geretourneerd. Retouren dienen middels het contactformulier te zijn aangemeld binnen de 14 dagen na aankoop. Alleen in de originele verpakking en uiteraard ongebruikt en onbeschadigd. Verzendkosten retouren zijn voor kosten verzender.

BIJ SALE: ALLE JURKEN 25 EURO: GEEN RETOUR MOGELIJK, dit zijn enorme stuntbedragen inclusief verzendkosten vandaar.

BIJ SALE: ALLE TUNIEKEN 15 EURO: GEEN RETOUR MOGELIJK, dit zijn enorme stuntbedragen inclusief verzendkosten vandaar.Gegevens MIEQ:

MIEQ, Peperstraat 1, 5311 CS Gameren
Telefoon MIEQ: 06-4430627
MIEQ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30252590
BTW nummer: NL001747943B46

 

Privacy Verklaring MIEQ 2018


MIEQ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens MIEQ, PEPERSTRAAT 1, 5311 CS GAMEREN
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: - Voor- en achternaam- Geslacht- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer 
 
Doel verwerking persoonsgegevens: MIEQ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om de door jou bestelde producten af te leveren

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 
Indien je jouw persoonsgegevens niet verstrekt, dan zijn wij niet in staat om producten bij jou af te leveren. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming MIEQ
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. 
 
Bewaartermijnen :
MIEQ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 
Overdracht aan derden:
MIEQ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij wettelijk verplicht om medewerking te verlenen door de persoonsgegevens door te geven aan de politie.  
 
Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIEQ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

MIEQ wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Beveiliging
MIEQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om er zeker van te zijn dat er op een verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met de beveiliging van jouw persoonsgegevens, ondergaat onze website met regelmaat een veiligheidsscan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Daarom raden wij jou aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.
MIEQ, PEPERSTRAAT 1, 5311 CS  GAMEREN
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.
 
Web: www.mieq.nl
 
KvK: 30252590
 
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van MIEQ